Pályázati kiírás A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatának 2021. évi fordulójára szociálisan hátrányos helyzetű tanulók részére

  • PDF

Pályázati kiírás

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatának 2021. évi fordulójára szociálisan hátrányos helyzetű tanulók részére

Dóc Község Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve 2021. évre „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot ír ki

v  a felsőoktatási intézmények jelenlegi („A” típusú pályázat)

v  valamint 2020/2021. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója („B” típusú pályázat) számára.

Az ösztöndíjpályázatra azok a Dóc Község közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának

határideje: 2020. november 5.

 

A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal szociális irodáján és a Dóci Ügyfélszolgálati Irodán lehet benyújtani.

A pályázat csak valamennyi szükséges igazolással, nyilatkozattal együtt, személyesen vagy meghatalmazott útján nyújtható be.

A pályázatot kizárólag ügyfélfogadási időben (H, K: 8.00-12.00., Sz: 13.00-17.00.,Cs: 8.00-12.00., P: -) lehetséges benyújtani.

A csatolandó mellékletek nélkül a pályázat formai hibásnak minősül, hiánypótlásra lehetőség a pályázati határidő utolsó napjáig van!

A határidőn túl benyújtott; a határidőig benyújtott, de hiányos; vagy formailag nem megfelelő pályázatokat az önkormányzat a bírálatból kizárja.

A sikeres pályázat egyik feltétele, hogy a pályázó háztartásában az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem haladhatja meg az 42 750,- Ft-ot. (Utolsó 3 havi jövedelem egyhavi nettó átlaga rendszeres jövedelmek esetén, vagy előző 12 hónap egyhavi átlaga nem rendszeres jövedelem esetén. A jövedelmek számítása esetén a háztartás (a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező életvitelszerűen ott élők jövedelmét kell vizsgálni!)

Sikeres pályázat („A” típusú) esetén az önkormányzat 10 hónapon („B” típusú pályázó esetén 3*10 hónapon) keresztül havi 2.000,- Ft támogatást nyújt a pályázó részére.

A pályázatok benyújtási határideje: 2020 november 5.

Beérkezési határidő: 2020. november 5. A bírálatban kizárólag e határidőig benyújtott, és az önkormányzat által az EPER- Bursa rendszeren keresztül befogadott pályázatok vehetnek részt!

Postai benyújtás esetén a benyújtás időpontja a postai feladási bélyegző dátuma.

Az ösztöndíjak elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményeitől függetlenül történik.

Bővebb információ, részletes pályázati kiírás és csatolandó nyomtatványok, adatlapok letölthetők Dóc Község honlapjáról (www.dockozseg.hu), illetve rendelkezésre állnak ügyfélfogadási időben a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal szociális iroda ügyintézőinél vagy a Dóci Ügyfélszolgálati Irodán.

(Tel.: 62/570-005 vagy 62/572-962).

Dóc, 2020. október 05.             

         

Bursa Hungarica pályázat 2021. év

Bursa Hungarica 2021. év ,,A" típusú pályázat

Bursa Hungarica 2021. év ,,B" típusú pályázat

 

 

 

 

 

 

 

 

Elérhetőségek

Dóc Község Önkormányzat

Cím: 6766 Dóc Alkotmány u. 17.

 

Tel.: 0662/570-005 

       0662/570-006

E-mail: onkormanyzat@dockozseg.hu

Dóci Ügyfélszolgálati Iroda

Ügyfélfogadás
Hétfő 8-12
Kedd 8-12
Szerda 13-17
Csütörtök 8-12
Péntek Nincs

 

Telefonszám: 62/570-005

                      62/570-006